Přeskočit navigaci

 

Objednávka - Doručení a způsob platby (krok 4 / 5)

Jak objednávat?

Star Jak vyplnit objednávkový formulář?

Vyplnění a následné odeslání tohoto objednávkového formuláře je nezbytné pro převod audio nebo video nosičů. Pokud obdržíme jakýmkoli způsobem nosiče k převodu bez předešlého odeslání tohoto formuláře, nebude možné nosiče převést a budou vráceny zpět.

 • Krok 1 – informace o zákazníkovi
  V tomto kroku vyplňuje zákazník fakturační a kontaktní údaje a není proto možné krok přeskočit. Pole označená hvězdičkou ( * ) musí být vyplněna. Doručovací adresu je třeba vyplnit pouze v případě, pokud se liší od fakturační adresy.
 • Krok 2 a krok 3 – Video/Audio převod
  Oba tyto kroky slouží k získání informací o nosičích, které zákazník doručuje k převodu. V kroku 2 se vyplňují údaje o video nosičích a v kroku 3 o audio nosičích. Je třeba vyplnit alespoň jeden z těchto kroků, tzn. má-li zákazník zájem pouze o převod video nosičů, krok 3 zůstane nevyplněný a naopak. Pokud však má zájem o převod video i audio nosičů, vyplní oba tyto kroky.
 • Krok 4 - Doručení a způsob platby
  V tomto kroku se určuje způsob podání nosičů k převodu, způsob doručení a platby za převod. Dále pak další doplňující informace. Tento krok nelze zanechat prázdný.
 • Krok 5 – Shrnutí
  Pokud byly všechny potřebné údaje z předchozích kroků správně vyplněny, lze postoupit tomuto poslednímu kroku, kde jsou shrnuty všechny důležité informace. Je třeba údaje pečlivě zkontrolovat a v případě nesprávnosti vrátit se k předchozím krokům a informace opravit. Následně lze formulář odeslat do systému.
 • Dokončení objednávky
  Po odeslání objednávky obdrží každý zákazník číslo objednávky. Toto číslo je pak nutné v dostatečné velikosti vytisknout nebo napsat na kus papíru a vložit do zásilky s nosiči k převodu. Podle něj po přijetí zásilku bezpečně rozeznáme. Pokud zásilka nebude toto číslo obsahovat a nebude jiným způsobem dohledatelné, nebude možné nosiče převést a zásilka bude vrácena zpět. Navíc toto číslo v případě platby převodem na účet slouží jako variabilní symbol.
 • Většina položek objednávky má za sebou následující ikonku Star, na kterou stačí ukázat kurzorem myši a okamžitě se zobrazí další doplňující informace.
 • Stále ještě si nevíte rady s objednávkou?
  Neváhejte a napište nám.

Pole označené hvězdičkou ( * ) musí být vyplněna

Způsob dopravy a platby

Poštou

Osobně

Na pobočce Zásilkovny

Načítání: seznam poboček osobního odběru

Poštou

Osobně

Na pobočce Zásilkovny

Načítání: seznam poboček osobního odběru
 
 


 

s podmínkami

 • Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě zákazník při vytvoření objednávky uvedl, neposkytne třetí osobě. Bez souhlasu zákazníka nebudou zpracovávané záznamy včetně jejich částí poskytnuty třetí osobě a nebudou nijak zveřejněny. Pokud zákazník výslovně neuvede jinak, původní zpracované analogové nosiče mu budou vráceny.
 • Pro každou vyplněnou objednávku systém generuje unikátní číslo. Toto přidělené číslo objednávky by zákazník ve vlastním zájmu neměl sdělovat jiným osobám.
 • Zákazník má od chvíle odeslání objednávky lhůtu jednoho měsíce k dodání nosičů k převodu. Pokud zákazník do této doby nedodá nosiče k převodu, bude objednávka zrušena bez jakýchkoliv sankcí. Pokud zákazník dodá nosiče k převodu až po uplynutí této lhůty, nebude možné převod provést bez odeslání nové objednávky.
 • Odeslaná objednávka se považuje za závaznou teprve v okamžiku fyzického přijetí nosičů k převodu společně s přiloženým číslem objednávky.
 • Provozovatel za žádných okolností neprovádí převod nosičů bez předešlého vyplnění a odeslání objednávky.
 • Každá zásilka s nosiči k převodu musí obsahovat přidělené číslo objednávky. Pokud zásilka toto číslo nebude obsahovat a nebude nijak zpětně dohledatelné, bude zásilka bez provedení převodu odeslána zpět na adresu původního odesílatele na jeho náklady, v případě osobního převzetí bude ihned vrácena.
 • Provozovatel neručí za škody na vstupních a výstupních nosičích vzniklé při přepravě, doručení a zpracování záznamu.
 • Provozovatel neručí za kompatibilitu výstupních nosičů v přehrávacích zařízeních.
 • Objednávkou se rozumí smlouva o dílo, jejíž podmínky upravuje občanský zákoník (NOZ) v § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo tyto provozní podmínky kdykoli jednostranně změnit, přičemž jejich nové znění nabude účinnosti uveřejněním na internetových stránkách provozovatele.
 
 
 

Budis studio

Logo

Převádíme analogové audio a video
nosiče na digitální média.

Vojtěch Slabý
Za Branou 268
Křižanov
594 51
IČ: 76526496

Mobil: 736 245 322
Tel.: 564 565 056
Tel. SK: +421 (0)221 025 721
[email protected]

Facebook